DEMOGRAFI

Batas Wilayah Desa

Desa Pegundan merupakan salah satu dari 20 desa di wilayah Kecamatan Petarukan,yang terletak 4 Km ke arah utara dari kota kecamatan. Desa Pegundan mempunyai luas wilayah seluas 345.263  Ha

 • Sebelah Utara :Desa Klareyan
 • Sebelah Barat :Desa Loning
 • Sebelah Selatan :Desa Bulu
 • Sebelah Timur :Desa Temuireng
 1. Luas Wilayah Desa
 2. Pemukiman                                                          : … ha
 3. Pertanian Sawah                                                 : 304,4 ha
 4. Ladang/tegalan                                                   : – ha
 5. Hutan                                                                    :-  ha
 6. Rawa-rawa                                                           :- ha
 7. Perkantoran                                                         : 354 ha
 8. Sekolah                                                                  : 73 ha
 9. Jalan                                                                      : 43 ha
 10. Lapangan sepak bola                                          : 3 ha
 11. Orbitasi
 12. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat            : 5  KM
 13. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan   : 15 Menit
 14. Jarak ke ibu kota kabupetan                             :    5 KM
 15. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten   :  30 Menit
 16. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
 17. Kepala Keluarga                                                   : 6726    KK
 18. Laki-laki                                                                 : 10330  Orang
 19. Perempuan                                                            : 9799    Orang